Testování rezistence k hlavním chorobám

Testování se provádí pomocí umělých infekcí ve fytoškolkách