• 2015

  Dumalasová, Palicová, Hanzalová, Bížová, Leišová-Svobodová (2015) Eyespot Resistance Gene Pch1 and Methods of Study of its Effectiveness in Wheat Cultivars

  Mařík, Chrpová, Prášil, Sedláček (2015) Six-row Winter Barley Lancelot

  Sedláček, Psota (2015) Klasifikace odrůd ječmene pro „České pivo“ s využitím diskriminační analýzy

  Sedláček, Stemberková, Matušinsky (2015) Selection of Rph7 gene and effective Mla alleles in barley using duplex molecular marker

  Sedláček T. (2015) Deriváty 5-etheru 1-(fenyl)-4-oxo-1,4-dihydropyridazin-3-karboxylové kyseliny a jejich použití jako inhibitorů vývoje pylu. patent CZ305296

  Sedláček T. (2015) Laboratorní vykulovač těsta. Patent CZ305567

  Chour V., Sedláček Tibor (2015) Odrůda ovsa Patrik

  Chour V., Sedláček Tibor (2015) Odrůda ovsa Hynek

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2015) Odrůda kostřavy Prosteva

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2015) Odrůda kostřavy Promona

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2015) Odrůda jílku Protektor

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2015) Odrůda jílku Propoz

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2015) Odrůda jílku Protokol

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2015) Odrůda jílku Prospin

  Čapek J., Sedláček Tibor (2015) Odrůda hořčice Agent

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2015) Odrůda jetele Rasmus

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2015) Odrůda jetele Zefyr

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2015) Odrůda jetele Feng

 • 2014

  Svobodová-Leišová L., Tomková L., Sedláček Tibor., Psota V.., Kučera L. (2014) The application of microsatellite analysis in barley malting quality breeding programmes

  Horčička P., Veškrna O., Sedláček Tibor, Matyk J., Chrpová J., Hanzalová A., Dixon L. (2014) Development of high baking quality winter wheat Annie

  Liška M., Sedláček Tibor (2014) Hrách setý Impuls

  Liška M., Sedláček Tibor (2014) Hrách setý Tip

  Stemberková L., Sedláček Tibor (2014) Jarní ječmen Francin

  Horčička P., Sedláček Tibor (2014) Jarní pšenice Anabel

  Chour V., Sedláček Tibor (2014) Odrůda ovsa Norbert

  Chour V., Sedláček Tibor (2014) Odrůda ovsa Sagar

  Horčička P., Sedláček Tibor (2014) Odrůda pšenice Annie

  Mařík P., Sedláček Tibor (2014) Odrůda ozimého ječmene Lancelot

  Sedláček Tibor, Horčička Pavel (2014) Prediction of wheat baking quality using reomixer analysis of whole-grain meal

  Horčička P., Sedláček Tibor, Chrpová J. (2014) Pšenice jarní Alondra

  Horčička P., Sedláček Tibor (2014) Pšenice ozimá Julie

  Horčička P., Sedláček Tibor (2014) Pšenice ozimá Tosca

  Sedláček Tibor (2014) Způsob a zařízení pro stanovení sedimentační hodnoty

 • 2013

  Stemberková Lenka, Hanusová Martina, Sedláček Tibor (2013) Odrůda ječmene Arthur

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2013) Odrůda jílku Jozífek

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2013) Odrůda jílku Mirek

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2013) Odrůda jílku Prodag

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2013) Odrůda jílku Pronger

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2013) Odrůda kostřavy Jitka

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2013) Odrůda kostřavy Johanka

  Chour Vlastimil , Chourová Marie, Sedláček Tibor (2013) Odrůda ovsa Gregor

  Chour Vlastimil , Chourová Marie, Sedláček Tibor (2013) Odrůda ovsa Seldon

  Chour Vlastimil , Chourová Marie, Sedláček Tibor (2013) Odrůda ovsa Tibor

  Horčička Pavel, Veškrna Ondřej, Sedláček Tibor (2013) Odrůda pšenice Vanessa

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2013) Odrůda kostřavy Andulka

  Horčička Pavel, Veškrna Ondřej (2013) Rukověť pěstitele jarní pšenice

  Sedláček Tibor (2013) Zařízení na měření tažnosti těsta

  Sedláček Tibor (2013) Deriváty 5-etheru 1-(fenyl)-4-oxo-1,4-dihydropyridazin-3-karboxylové kyseliny a jejich použití

  Sedláček Tibor, Horčička Pavel (2013) Impact of variety on pea cookie diameter

  Chour Vlastimil , Chourová Marie, Sedláček Tibor (2013) Odrůda ovsa Cavaliere

  Chour Vlastimil , Chourová Marie, Sedláček Tibor (2013) Odrůda ovsa Florian

  Chour Vlastimil , Chourová Marie, Sedláček Tibor (2013) Odrůda ovsa Oberon

  Bížová Irena, Hromádko Martin, Sedláček Tibor (2013) Odrůda pšenice Faustina

  Stemberková Lenka, Hanusová Martina, Mařík Pavel (2013) Response of Spring Barley Cultivars to Ramularia Leaf Spot in Conditions of the Czech Republic

  Sedláček Tibor (2013) Rozprašovač spor

  Sedláček Tibor, Horčička Pavel, Veškrna Ondřej, Našinec Ivo (2013) Testování genotypů polních plodin na odolnost proti chorobám a škůdcům a na kvalitu

  Chour Vlastimil , Chourová Marie, Sedláček Tibor (2013) Odrůda ovsa Kamil

  Chour Vlastimil , Chourová Marie, Sedláček Tibor (2013) Odrůda ovsa Kertag

  Chour Vlastimil , Chourová Marie, Sedláček Tibor (2013) Odrůda ovsa Oliver

  Hromádko Martin , Bížová Irena , Sedláček Tibor (2013) Odrůda tritikale Kinerit

 • 2012

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2012) Odrůda jílku Projektil. Udělena ochrana práv ČR, šlechtitelské osvědčení 4/2012.

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2012) Odrůda jílku vytrvalého Doton. Udělena ochrana práv ČR, šlechtitelské osvědčení 6/2012.

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2012) Odrůda jílku vytrvalého Honzík. Udělena ochrana práv ČR, šlechtitelské osvědčení 5/2012.

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2012) Odrůda kostřavy červené Aranka. Udělena ochrana práv ČR, šlechtitelské osvědčení 7/2012.

  Klíma Václav, Našinec Ivo (2012) Odrůda kostřavy rákosovité Zuzana. Udělena ochrana práv ČR, šlechtitelské osvědčení 8/2012.

  Minaříková Věra, Svobodová Leona, Stemberková Lenka, Hanusová Martina, Matušinsky Pavel (2012): Zjišťování přítomnosti houby Ramularia collo-cygni v listových pletivech ječmene z vybraných lokalit České republiky v letech 2009-2011. OBILNÁŘSKÉ LISTY 20(1): 17-22.

  Stemberková Lenka, Hanusová Martina, Sedláček Tibor (2012): Genetický zdroj ječmene jarního s odolností k padlí ječmene (Blumeria graminis) a hnědé rzivosti (Puccinia hordei). Smlouva se Zemědělským výzkumným ústavem Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, 76701 Kroměříž, IČO 46904841 ze dne 4.1.2012

  Stemberková Lenka, Hanusová Martina, Sedláček Tibor (2012): Genetický zdroj ječmene jarního s odolností k padlí ječmene, rzivosti ječmene a hnědé skvrnitosti ječmene. Smlouva se Zemědělským výzkumným ústavem Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž, IČO 46904841 ze dne 4.1.2012.

  Dr. Ing. Pavel Horčička (ed.), Ing. Josef Čapek, CSc., Ing. Zuzana Kocourková, Ph.D., Ing. Irena Bížová, Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D., Tomáš Bláha DiS, Ing. Radovan Skala, Ing. Tibor Sedláček (2012): Pšenice s jistotou

  Ing. Tibor Sedláček (2012): Užitný vzor - Pomůcka pro hnízdové setí

  Ing. Tibor Sedláček (2012): Užitný vzor - Laboratorní vykulovač těsta

  Liška Miroslav, Sedláček Tibor (2012) Odrůda hrachu Eso. Udělena ochrana práv EU, šlechtitelské osvědčení EU33804.

  Bížová Irena, Sedláček Tibor (2012) Odrůda pšenice Turandot. Udělena ochrana práv ČR, šlechtitelské osvědčení 38/2012.

  Horčička Pavel, Sedláček Tibor (2012) Odrůda pšenice Dulina. Udělena ochrana práv ČR, šlechtitelské osvědčení 37/2012.

  Mařík Pavel, Prášil Ilja Tom, Prášilová Pavla, Horčička Pavel (2012) Metodika polně-laboratorního testu mrazuvzdornosti pro potřeby odrůdového zkušebnictví s použitím mrazících pultů Elcold EL51LT.

  Dvořáček Václav, Papoušková Ludmila, Hermuth Jiří, Dotlačil L., Faměra Oldřich, Hálová Ilona, Riljáková Božena, Sedláček Tibor (2012) Využití reteční kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v České republice.

 • 2011

  Bobková Ludmila, Hromádko Martin, Bížová Irena, Heřmanská Anna, Komárková Jitka, Rosolová Růžena, Synek Vladimír, Sedláček Tibor, Čáp Karel (2011): Odrůda pšenice Faustina. Udělena ochrana práv SR, šlechtitelské osvědčení SR639.

  Horčička Pavel, Veškrna Ondřej, Sedláček Tibor, Hanzalová Alena, Šíp Václav (2011): Spring wheat Seance. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 47(4): 182-184.

  Horčička Pavel, Veškrna Ondřej, Sedláček Tibor, Chrpová Jana (2011): Winter wheat Matylda. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 47(2): 78-80.

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Hynek Josef, Knytl Václav, Veškrna Ondřej, Skala Radovan, Sedláček Tibor, Kocourková Zuzana, Řehořová Karla (2011): Odrůda pšenice Elly - SR. Udělena ochrana práv SR, šlechtitelské osvědčení SR648.

  Horčička Pavel, Sedláček Tibor (2011): Odrůda pšenice Izzy. Udělena ochrana práv ČR, číslo šlechtitelského osvědčení 57/2011.

  Horčička Pavel, Sedláček Tibor (2011): Odrůda pšenice Matylda. Udělena ochrana práv ČR, číslo šlechtitelského osvědčení 58/2011.

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Hynek Josef, Knytl Václav, Veškrna Ondřej, Skala Radovan, Sedláček Tibor (2011): Odrůda pšenice Seladon – SK. Udělena ochrana práv SR, šlechtitelské osvědčení SR640.

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Hynek Josef, Knytl Václav, Veškrna Ondřej, Skala Radovan, Sedláček Tibor, Chrpová Jana (2011): Pšenice SULTAN – SR. Udělena ochrana práv SR, šlechtitelské osvědčení SR641.

  Horčička Pavel, Sedláček Tibor (2011): Wheat variety Dafne. Udělena ochrana práv EU, šlechtitelské osvědčení EU30675.

  Chrpová Jana, Šíp Václav, Sedláček Tibor, Štočková Lenka, Veškrna Ondřej, Horčička Pavel (2011): Effectiveness of marker-based selection for Fusarium head blight resistance in spring wheat. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 47(4): S123-S129.

  Kocourková Zuzana, Sedláček Tibor (2011): Mixografické hodnocení kvality pšenice pomocí přístroje Reomixer. Pekař a Cukrář 12: 40-41.

  Matušinsky Pavel, Svobodová Leona, Gubiš Josef, Hudcovicová Martina, Klčová Lenka, Gubišová Marcela, Mařík Pavel, Tvarůžek Ludvík, Minaříková Věra (2011): IMPACT OF THE SEED-BORNE STAGE OF RAMULARIA COLLO-CYGNI IN BARLEY SEED. Journal of Plant Pathology 93(3): 679-689.

  Matušinsky Pavel, Mařík Pavel, Svobodová Leona, Minaříková Věra, Stemberková Lenka, Hanusová Martina, Tvarůžek Ludvík (2011): Metodika determinace endofytické tmavohnědé skvrnitosti ječmene a ochrany proti této chorobě. Certifikovaná metodika SRS 039665/2011.

  Mařík Pavel, Šnejdar Zdeněk, Matušinsky Pavel (2011): Expression of Resistance to Ramularia Leaf Spot in Winter Barley Cultivars Grown in Conditions of the Czech Republic. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 47(1): 37-40.

  Sedláček Tibor (2011): Impact of environmental factors to wheat ethanol production in the conditions of Central Europe, 2011, Cereal Research Communications 39(1): 120-129.

  Sedláček Tibor, Horčička Pavel (2011): Development of a small-scale variant of the Rapid Mix Test experimental bread baking. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 47(1): 123-127.

  Svobodová Leona, Stemberková Lenka, Hanusová Martina, Kučera Ladislav (2011): Evaluation of barley genotypes for resistance to Pyrenophora teres using molecular markers. Journal of Life Sciences 5(7): 497-502.

 • 2010

  Dvořáček Václav, Sedláček Tibor, Růžek Pavel, Vavera Radek, Papoušková Ludmila, Prohasková Anna (2010) Efektivní postupy pěstování pšenice pro produkci pšeničného škrobu a bioetanolu. Listy cukrovarnické a řepařské 126(4): 142-145.

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Hynek Josef, Knytl Václav, Veškrna Ondřej, Skala Radovan, Kocourková Zuzana, Sedláček Tibor, Řehořová Karla (2010): Odrůda pšenice ELLY. Odrůda ELLY registrovaná ve Státní odrůdové knize ČR, udělena ochrana práv, číslo šlechtitelského osvědčení 28/2010.

  Chrpová Jana, Šíp Václav, Mařík Pavel, Horčička Pavel, Sedláček Tibor, Veškrna Ondřej (2010): Virozy obilnin - pšenice a ječmen. In Šlechtitelský seminář 2010 – Rezistence obilnin k chorobám, Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace, pp. 13-25.

  Chrpová Jana, Štočková Lenka, Sumíková Taťána, Řehořová Karla, Horčička Pavel, Sedláček Tibor, Veškrna Ondřej (2010): Využití imunoafinitní chromatografie pro stanovení obsahu DON. ISBN 978-80-7427-067-3.

  Leišová-Svobodová Leona, Minaříková Věra, Matušinsky Pavel, Mařík Pavel (2010): Endofytická tmavohnědá skvrnitost ječmene. Úroda LVII(11) 13-15.

  Matušinsky Pavel, Leišová-Svobodová Leona, Mařík Pavel, Tvarůžek Ludvík, Stemberková Lenka, Hanusová Martina, Minaříková Věra, Vyšohlídová Markéta, Spitzer Tomáš (2010): Četnost mutace cytochromu b vedoucí k rezistenci ke strobilurinům v české populaci Ramularia collo-cygni. In Journal of Plant Diseases and Protection 117(6): 40-45.

  Sedláček Tibor, Stemberková Lenka (2010) Development of a molecular marker for simultaneous selection of Rph7 gene and effective Mla alleles in barley. Cereal Research Communications 38(2): 175-183.

  Sedláček Tibor, Mařík Pavel, Chrpová Jana (2010): Development of CAPS marker for identifi cation of rym4 and rym5 alleles conferring resistance to the Barley Yellow Mosaic Virus complex in barley. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 46(4): 159-163.

  Sedláček Tibor, Mařík Pavel (2010): Haplotype analysis of the SSRs surrounding rym11 locus in a set of winter barley. Journal of Agrobiology 27(2): 13-18.

  Sedláček Tibor, Stemberková Lenka, Hanusová Martina (2010): Screening for resistance donors to leaf rust and powdery mildew. In Proceedings of the 10th International Barley Genetics Symposium, International Center for Agricultural Research in the Dry Areas, pp. 389-390.

  Veškrna Ondřej, Chrpová Jana, Šíp Václav, Bobková Ludmila (2010): The Impact of Cultivar Resistance and Fungicide Treatment on Mycotoxin Content in Grain and Yield Losses Caused by Fusarium Head Blight in Wheat. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 48(1): 21-26.

  Veškrna Ondřej, Váňová Marie, Chrpová Jana (2010): Virové choroby obilnin a možnosti ochrany proti nim. Obilnářské listy 33(2): 46-52.

 • 2009

  Dvořáček Václav, Růžek Pavel, Vavera Radek, Sedláček Tibor (2009): Vliv odrůdy, technologie pěstování a lokality na produkci škrobu a bioethanolu u vybraných odrůd pšenice seté. Listy cukrovarnické a řepařské 123(12): 379-382.

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Hynek Josef, Knytl Václav, Veškrna Ondřej, Skala Radovan, Sedláček Tibor, Hanzalová Alena (2009): Odrůda pšenice Seance. Odrůda Seance registrovaná ve Státní odrůdové knize ČR, udělena ochrana práv číslo šlechtitelského osvědčení 36/2009.

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Hynek Josef, Knytl Václav, Veškrna Ondřej, Skala Radovan, Sedláček Tibor, Chrpová Jana (2009): Odrůda pšenice Secese. Odrůda Secese registrovaná ve Státní odrůdové knize ČR, udělena ochrana práv číslo šlechtitelského osvědčení 39/2009.

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Hynek Josef, Knytl Václav, Veškrna Ondřej, Skala Radovan, Sedláček Tibor (2009): Odrůda pšenice Seladon. Odrůda Seladon registrovaná ve Státní odrůdové knize ČR, udělena ochrana práv číslo šlechtitelského osvědčení 38/2009.

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Hynek Josef, Knytl Václav, Veškrna Ondřej, Skala Radovan, Sedláček Tibor, Hanzalová Alena (2009): Odrůda pšenice Septima. Odrůda Septima registrovaná ve Státní odrůdové knize ČR, udělena ochrana práv číslo šlechtitelského osvědčení 30/2008.

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Hynek Josef, Knytl Václav, Veškrna Ondřej, Skala Radovan, Sedláček Tibor, Chrpová Jana (2009): Odrůda pšenice ozimé SULTAN. Odrůda SULTAN registrovaná ve Státní odrůdové knize ČR, udělena ochrana práv číslo šlechtitelského osvědčení 31/2008.

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Hynek Josef, Knytl Václav, Sedláček Tibor, Skala Radovan, Veškrna Ondřej, Ohnoutková Ludmila (2009): Odrůda pšenice SYLVIE. Odrůda SYLVIE registrovaná ve Státní odrůdové knize SR, udělena ochrana práv číslo šlechtitelského osvědčení SR 609.

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Hynek Josef, Knytl Václav, Veškrna Ondřej, Skala Radovan, Sedláček Tibor (2009): Odrůda pšenice Tercie. Odrůda Tercie registrovaná ve Státní odrůdové knize ČR, udělena ochrana práv číslo šlechtitelského osvědčení 37/2009.

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Veškrna Ondřej, Hanzalová Alena (2009): Spring Wheat Septima. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 45(4): 175-177.

  Chrpová Jana, Šíp Václav, Štočková Lenka, Horčička Pavel, Veškrna Ondřej, Hanišová Alena, Čapek Josef, Kocourková Zuzana, Sedláček Tibor (2009): Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice SAKURA. Osvědčení o certifikaci metodiky č. 1439-9/KÚ/2009.

  Minaříková Věra, Svobodová Leona, Matušinský Pavel, Mařík Pavel, Stemberková Lenka, Hanusová Martina (2009): The occurence and study of Ramularia collo-cygni in the Czech republic. In Aspects of Applied Biology 92, Association of Applied Biologists, pp. 67-71.

  Sedláček Tibor, Dvořáček Václav, Růžek Pavel, Papoušková Ludmila (2009): Effect of Different Crop Management and Locality on Starch and Bioethanol Production in Grain of Selected Winter Wheat Varieties. In Proceedings 18th Eucarpia General Congress, Modern Variety Breeding for Present and Future Needs, Eucarpia, pp.716-721.

  Sedláček Tibor, Horčička Pavel (2009): Wheat wort density as a tool for prediction of ethanol yield. Journal of Agrobiology 26(2): 120-129.

  Šíp Václav, Chrpová Jana, Veškrna Ondřej, Bobková Ludmila (2009): The Impact of Cultivar Resistance and Fungicide Treatment on Mycotoxin Content in Grain and Yield Losses Caused by Fusarium Head Blight in Wheat. Czech Journal of Genetics and Breeding 46(1): 21-26.

  Veškrna Ondřej, Chrpová Jana, Šíp Václav, Sedláček Tibor, Horčička Pavel (2009): Response of Wheat Varieties to the Infection with Barley Yellow Dwarf Virus and Prospects for Resistance Breeding. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 45(2): 45-56.

  Veškrna Ondřej, Řehořová Karla, Horčička Pavel, Chrpová Jana (2009): Effect of Tolerant Varieties and Fungicide Treatment on FHB Rating, DON Content and Yield under High Infection Pressure. In Proceedings of the 2009 National fusarium Head Blight forum, ASAP Printing, Inc., Okemos, pp. 80-84.

 • 2008

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Hynek Josef, Knytl Václav, Sedláček Tibor, Skala Radovan, Veškrna Ondřej (2008): Odrůda pšenice Silueta. Odrůda Silueta registrovaná ve Státní odrůdové knize ČR, udělena ochrana práv číslo šlechtitelského osvědčení 41/2008.

  Horčička Pavel, Hrušková Marie, Burešová Iva, Capouchová Ivana, Faměra Oldřich, Hanišová Alena, Horáková Vladimíra, Hřivna Luděk, Novotný František, Petr Jaroslav, Prugar Jaroslav (2008): Obiloviny. In Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, pp. 213-234.

  Horčička Pavel, Veškrna Ondřej, Hanišová Alena (2008): Winter wheat Sultan. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 44(2): 81-82.

  Chrpová Jana, Štočková Lenka, Sedláček Tibor, Veškrna Ondřej, Řehořová Karla, Horčička Pavel (2008): Verification of newly developed method of DON content determination. Cereal Research Communications 36 Suppl. B. 94-98.

  Kocourková Zuzana, Bradová Jana, Kohutová Zuzana, Slámová Lucie, Vejl Pavel, Horčička Pavel (2008): Wheat Breeding for the Improved Bread-making Quality Using PCR Based Markers of Glutenins. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 44(3): 105-113.

  Kocourková Zuzana, Horčička Pavel (2008): Influence of HMW glutenin subunits on rheological properties of the wheat dough. In Conventional and molecular breeding of field and vegetable crops, Institute of field and vegetable crops Novi Sad, pp. 124-128.

  Kocourková Zuzana, Vejl Pavel, Horčička Pavel (2008): Využití PCR markerů gluteninových podjednotek ve šlechtění pšenice. In Pšenice-od genomu po rohlík, Kurent České Budějovice, pp101-110.

  Řehořová Karla, Veškrna Ondřej, Horčička Pavel, Sedláček Tibor (2008): Effects of fusarium head blight on yield and quality parameters of winter wheat and importance of medium resistant varieties Petrus, Sakura, Simila. Cereal Research Communications 36 Suppl. B, 91-93.

  Řehořová Karla, Veškrna Ondřej, Horčička Pavel, Sedláček Tibor (2008): Effects of FHB tolerant winter wheat varieties (Petrus, Sakura, Simila) on yield and quality parameters under high pathogen pressure. In CONVENTIONAL AND MOLECULAR BREEDING OF FIELD AND VEGETABLE CROPS, Institute of Field and Vegetable Crops Novi Sad, pp. 256-260.

  Sedláček Tibor, Horčička Pavel, Skala Radovan (2008) Porovnání různých metod stanovení škrobu z hlediska potřeb výkupních organizací a lihovarů. Ion 17. Odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů Qualima 2008, MEZOS, pp. 21-25.

  Slámová Lucie, Veškrna Ondřej, Vejl Pavel, Chrpová Jana (2008): Virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV) – význam a možnosti šlechtění pšenice na odolnost. In Pšenice - od genomu po rohlík, Kurent, České Budějovice, pp 120-143.

  Šíp Václav, Slámová Lucie, Chrpová Jana, Horčička Pavel, Vejl Pavel, Sedláček Tibor, Veškrna Ondřej (2008) Barley Yellow Dwarf Virus - Wheat Tolerance and Methods of Testing. In Šlechtitelský seminář 2008, Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace, pp. 16-21.

  Veškrna Ondřej, Horčička Pavel, Chrpová Jana, Šíp Václav, Slámová Lucie (2008): Barley Yellow Dwarf Virus – Breeding for Tolerance. In Conventional and Molecular Breeding of Field and Vegetable Crops, Institute of Field and Vegetable Crops Novi Sad, pp. 90-94.

  Veškrna Ondřej, Chrpová Jana (2008): Ochrana proti virovým zakrslostem obilnin a odolnost některých odrůd. Úroda LVI(2): 18-20.

  Veškrna Ondřej, Sedláček Tibor, Horčička Pavel, Chrpová Jana, Šíp Václav, Vejl Pavel, Slámová Lucie (2008): Virus žluté zakrslosti ječmene BYDV – odolnost pšenice a metody testování. In Šlechtitelský seminář 2008, Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace, pp. 30-35.

 • 2007

  Horčička Pavel, Hanišová Alena, Chrpová Jana (2007): Winter Wheat Sakura. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 43(4): 149-155.

  Prášil Ilja, Prášilová Pavla, Mařík Pavel (2007): Comparative study of direct and indirect evaluations of frost tolerance in barley. Field Crops Research 102(1): 1-8.

  Řehořová Karla, Veškrna Ondřej, Horčička Pavel, Sedláček Tibor (2007) Effects of Fusarium Head Blight on Yield and Quality Parameters of Winter Wheat. In Proceedings of the 2007 National Fusarium Head Blight Forum, University of Kentucky, pp. 131-134.

 • 2006

  Veškrna Ondřej, Chrpová Jana, Horčička Pavel, Sedláček Tibor, Šíp Václav (2006) REACTION OF SELECTED BYDV-TOLERANT WHEAT GENOTYPES TO CZECH PAV ISOLATE. In Cereal Science and Technology for Feeding Ten Billion People: Genomics Era and Beyond. Edicions de la Universitat de Lleida, pp. 121.

 • 2005

  Veškrna O., Chrpová j., Horčička P., Sedláček T. (2005): BREEDING FOR TOLERANCE TO BARLEY YELLOW DWARF VIRUS. In Proceedings of 7th International Wheat Conference, The Secretariat of Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries and Food, Mar del Plata, pp. 162-162.