Název projektu: Sladovnický ječmen pro "České pivo"

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství

Číslo projektu: QJ1310091

Doba řešení: 1.1.2013-31.12.2017

CHZO "České pivo" bylo zapsáno do Rejstříku chráněných zeměpisných označení v roce 2008. V témže roce doporučil VÚPS první odrůdy splňující kvalitativní požadavky na výrobu piva s CHZO "České pivo". Byly to již dříve registrované odrůdy, které splňovaly v žádosti uvedené požadavky. Odrůdy pro "České pivo" mají mít především nižší úroveň prokvašení a nižší proteolytické rozluštění. To je pro šlechtitele dosti zásadní změna dosavadního pohledu na sladovnickou kvalitu nových odrůd ječmene. Po roce 2008 byla registrována pouze jedna nová odrůda splňující kvalitativní požadavky na odrůdu pro "České pivo". Významné postavení "Českého piva" v národní agrární produkci a nedostupnost šlechtitelských nástrojů pro cílenou selekci na specifickou kvalitu odrůd pro "České pivo" dokládají potřebu a aktuálnost navrhovaného projektu. Zájem o výsledky projektu ze strany budoucích potenciálních uživatelů dokládají dopisy přiložené v tištěné verzi projektu. Vzhledem k omezené životnosti odrůd ječmene a jejich nutné obměně je nutné rozšířit sortiment odrůd se specifickou kvalitou pro „České pivo“ o nové odrůdy splňující jak kvalitativní požadavky, tak požadavky na odolnost k nejvýznamnějším houbovým chorobám v podmínkách ČR. Tento projekt vývojem šlechtitelských polotovarů pro šlechtění odrůd s potenciálem pro produkci „Českého piva“ reaguje na současné a budoucí potřeby stabilizace domácího trhu se sladovnickým ječmenem s deklarovanou kvalitou pro „České pivo“ a předpokládané klimatické změny. Vzhledem ke komplexnosti a multidisciplinárnímu přístupu k řešení této problematiky je náročnost projektu velmi vysoká a bez podpory by projekt vůbec nebyl realizován. Tímto by nebylo dosaženo přínosů s významem pro agrární sektor ČR. Projekt přispěje k naplnění cílů programu v oblasti zvýšení a stabilizace biologického potenciálu sladovnického ječmene s kvalitou pro „České pivo“. Přínosem projektu bude vytvoření kolekce genotypů sladovnického ječmene s kvalitou vhodnou pro „České pivo“. Díky využití těchto polotovarů budou po ukončení projektu registrovány nové odrůdy sladovnického ječmene s deklarovanou kvalitou pro „České pivo“, jejichž využití přispěje ke zvýšení efektivnosti a udržitelnosti produkce sladovnického ječmene a uplatnění jeho produktů především v domácím, ale i evropském prostředí. Zavedením odrůd vytvořených s využitím výsledků tohoto projektu dojde k zvýšení kvality sladovnického ječmene a zajištění požadavků na specifickou kvalitu produkce, čímž dojde i ke zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické stability domácích zemědělských podniků. Projekt integruje do šlechtitelského procesu nové progresivní postupy molekulárně genetických metod a umožní budoucí efektivní tvorbu zdrojů diverzity, šlechtitelských polotovarů a odrůd s požadovanými hospodářskými znaky. O výsledky projektu vyjádřili zájem výrobci sladu (Sladovny SOUFFLET ČR, a. s., Ing . Karel Klusáček - sladovna Kounice, Sladovna Bernard a. s.), kteří představují cca dvě třetiny kapacity výroby sladu v České republice“.

Výsledky tohoto projektu budou poskytnuty zdarma

Webové stránky projektu: www.ceskepivo.org