Významným ohrožením bezpečnosti potravin je kontaminace mykotoxiny. Na našem pracovišti provádíme např. experimenty s tokem mykotoxinů v potravinovém řetězci a jejich vliv na kvalitu potravin.

Vliv napadení fusariem na jakost pšenice

Vliv napadení fusariem na výnos a kvalitu pšeniceStanovení obsahu mykotoxinů metodou imunoafinitní chroamtografie u testovaných odrůd po umělé infekci.