Zvýšení ekonomické efektivity v zemědělské prvovýrobě využitím odrůd obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu a virózám, vhodných pro pěstitelské podmínky ČR v období silnějších výkyvů meteorologických vlivů

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství

Číslo projektu: QJ1310055

Doba řešení: 1.1.2013-31.12.2017

Výsledky tohoto projektu budou poskytnuty zdarma